Monday, 25 November 2013

JAWAPAN BAGI SOALAN 10 LISAN MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Apakah Langkah-Langkah Yang Akan Diambil Untuk Menyelesaikan Masalah Kesesakan Jalan Raya Di Tangkak Terutama Pada Hujung Minggu Dan Hari Cuti Di Jalan Payamas Dan Jalan Muar?

JAWAPAN

Y.B. DATUK ABD. LATIFF BIN BANDI
PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


Pihak Majlis Daerah Tangkak (MDT) hanya memberi bantuan kepada Bahagian Trafik (PDRM) untuk mengawal lalulintas.

No comments:

Post a Comment