Thursday, 14 November 2013

JAWAPAN BAGI SOALAN 03 LISAN MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Nyatakan Bilangan Guru Yang Bersara Dan Letak Jawatan Dari Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Dan Sekolah Agama Mengikut Daerah.

JAWAPAN

Y.B. TUAN HAJI MD. JAIS BIN SARDAY
PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, PENERANGAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI

Senarai Bilangan Guru Yang Bersara Dari SMK, SMJK, SK, SJK(C), SJK(T) Dan SM Agama Bagi Negeri Johor Mengikut Daerah Tahun 2011:

BIL
DAERAH
SMK
SMJK
SK
SJK(C)
SJK(T)
SEK. AGAMA
1.
JOHOR BAHRU
33
2
28
21
-
-
2.
BATU PAHAT
40
-
79
3
-
-
3.
MUAR
47
-
42
24
4
-
4.
KOTA TINGGI
6
-
25
-
-
-
5.
KLUANG
24
-
11
9
-
-
6.
SEGAMAT
5
1
12
6
3
-
7.
MERSING
2
-
3
-
-
-
8.
PONTIAN
10
-
21
9
-
-
9.
PASIR GUDANG
9
-
22
9
-
-
10.
KULAIJAYA
6
-
14
7
-
-

Bilangan Guru Bersara Ikut Daerah Tahun 2012:

BIL
DAERAH
SMK
SMJK
SK
SJK(C)
SJK(T)
SEK. AGAMA
1.
JOHOR BAHRU
35
-
38
10
-
-
2.
BATU PAHAT
17
-
64
10
1
-
3.
MUAR
26
-
63
15
1
-
4.
KOTA TINGGI
4
-
13
2
-
-
5.
KLUANG
10
-
27
5
1
-
6.
SEGAMAT
9
-
17
2
-
-
7.
MERSING
-
-
6
-
-
-
8.
PONTIAN
6
-
25
1
-
-
9.
PASIR GUDANG
13
-
6
2
2
-
10.
KULAIJAYA
4
-
10
5
1
-

Bilangan Guru Bersar Ikut Daerah Tahun 2013:

BIL
DAERAH
SMK
SMJK
SK
SJK(C)
SJK(T)
SEK. AGAMA
1.
JOHOR BAHRU
41
-
32
39
-
-
2.
BATU PAHAT
27
-
70
8
-
-
3.
MUAR
24
-
50
13
-
1
BIL
DAERAH
SMK
SMJK
SK
SJK(C)
SJK(T)
SEK. AGAMA
4.
KOTA TINGGI
3
-
12
2
1
-
5.
KLUANG
25
-
19
2
-
-
6.
SEGAMAT
9
-
31
1
1
1
7.
MERSING
3
-
4
-
-
-
8.
PONTIAN
11
-
20
2
3
-
9.
PASIR GUDANG
4
-
7
5
-
1
10.
KULAIJAYA
9
-
6
1
-
-

Statistik Guru Yang Meletak Jawatan Sehingga Bulan Oktober 2013:

BIL
DAERAH
JAWATAN
JUMLAH
PPPS
DG44
PPPS
DG41
PPPLD
DGA32
PPPLD
DGA29
1.
BATU PAHAT
0
1
0
1
2
2.
JOHOR BAHRU
2
3
0
0
5
3.
KLUANG
0
2
0
0
2
4.
KOTA TINGGI
1
3
0
0
4
5.
MERSING
0
0
0
0
0
6.
MUAR
0
0
0
0
0
7.
PONTIAN
0
0
0
0
0
8.
SEGAMAT
0
1
1
1
3
9.
KULAIJAYA
0
1
1
0
2
10.
PASIR GUDANG
2
6
0
0
8
JUMLAH
5
17
2
2
26

No comments:

Post a Comment