Wednesday, 13 November 2013

Soalan-Soalan Bagi Mesyuarat Ketiga Penggal Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor Yang Ke-13

Soalan-Soalan yang dibangkitkan oleh Y.B. Ee Chin Li, Ahli Dewan Negeri Johor Kawasan Tangkak, Dewan Negeri Johor pada Mesyuarat Ketiga (Bajet 2014) bagi Penggal Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor yang ke-13.

Bil.
Soalan
Jabatan
Portfolio
1.
Jawab Mulut
Nyatakan bilangan, lokasi dan kos pembinaan bagi cadangan mendirikan Pusat Penyembelihan Ayam, Itik dan Unggas di seluruh negeri.
SUK
Menteri Besar, Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
2.
Jawab Mulut
Sila nyatakan jumlah kekurangan guru dan pengetua di Sekolah Menengah, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama mengikut Daerah dan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini.
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
3.
Jawab Mulut
Nyatakan bilangan guru yang bersara dan letak jawatan dari Sekolah Menengah, Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Kebangsaan, Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan dan Sekolah Agama mengikut daerah.
Jabatan Pendidikan Negeri Johor
Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan Dan Koperasi
4.
Nyatakan jumlah peruntukan dan nama penerima bagi setiap DUN sejak tahun 2000 hingga 2013 dan senaraikan dengan terperinci jumlah peruntukan yang telah dijanji tapi masih belum ditunaikan.
SUK
Menteri Besar, Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
5.
Nyatakan jumlah hasil pertanian mengikut jenis tanaman dengan terperinci mengikut daerah dari tahun 2000 hingga tahun 2013.
Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Dan Industri Asas Tani
6.
Jawab Mulut
Nyatakan jumlah Perpustakaan Awam di Negeri Johor, berapa cawangan telah berhenti beroperasi dan jumlah peruntukan yang telah dihulurkan sejak tahun 2000 hingga 2013.
Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Kebudayaan Dan Warisan
7.
Senaraikan jumlah permohonan Projek Perumahan Rakyat Miskin Tegar (PPRT) mengikut daerah serta bilangan permohonan yang telah diluluskan dan ditolak sejak tahun 2000 hingga tahun 2013.
SUK
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
8.
Nyatakan keluasan tanah rizab orang asli yang telah ditukar hak milik mengikut daerah dari tahun 2000 hingga tahun 2013.
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli Negeri Johor
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
9.
Senaraikan Pusat Jagaan Berdaftar di Negeri Johor dan peruntukan yang telah dihulurkan dari tahun 2000 hingga tahun 2013.
Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat
10.
Jawab Mulut
Apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah kesesakan jalan raya di Tangkak terutama pada hujung minggu dan hari cuti di Jalan Payamas dan Jalan Muar.
Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
11.
Jawab Mulut
Apakah perkembangan terkini bagi cadangan membina sebuah pusat pameran gergasi di Tangkak yang diumumkan oleh Kerajaan Negeri Johor pada tahun 2010.
Menteri Besar, Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan

No comments:

Post a Comment