Monday, 18 November 2013

JAWAPAN BAGI SOALAN 05 BERTULIS MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Nyatakan jumlah hasil pertanian mengikut jenis tanaman dengan terperinci mengikut daerah dari tahun 2000 hingga tahun 2013.

JAWAPAN

Y.B. TUAN HAJI ISMAIL BIN MOHAMED
PENGERUSI JAWANTANKUASA PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Berikut adalah data pertanian mengikut tanaman (pertanian utama) bagi negeri Johor dari tahun 2008 sehingga tahun 2012.

KELUASAN BAGI PERTANIAN UTAMA, 2008-2012 NEGERI JOHOR

Jenis
Hektar
2008
2009
2010
2011
2012
Kelapa Sawit
864,851
896,702
867,103
867,824
867,985
Getah
141,449
140,025
143,698
143,750
143,525
Koko
496
485
492
488
428
Kopi
2,740
2,420
2,360
2,182
1,853
Nanas Kaleng
2,052
1,995
2,047
2,022
1,982
Nanas Segar
7,215
7,290
7,525
6,783
6,825
Buahan
57,144
64,715
57,428
57,475
57,763
Sayuran
11,826
12,805
10,594
10,148
10,292
Kelapa
18,648
20,720
20,439
21,124
21,384
Kontan
3,262
4,300
3,520
3,558
3,792
Jumlah
1,109,683
1,151,457
1,115,206
1,115,354
1,115,829

PENGELUARAN HASIL BAGI PERTANIAN UTAMA, 2008-2012 NEGERI JOHOR

Jenis
Kuantiti (Tan)
2008
2009
2010
2011
2012
Kelapa Sawit
12,107,914
12,553,828
15,174,302
15,186,919
17,009,349
Getah
789,213
820,615
888,053
888,375
897,259
Koko
124
1,212
1,285
1,274
1,351
Kopi
21,801
23,572
12,980
11,076
11,519
Nanas Kaleng
22,497
21,870
52,806
42,945
45,522
Nanas Segar
50,186
59,850
194,115
144,080
165,691
Buahan
519,504
544,800
504,320
531,736
534,398
Sayuran
155,558
204,409
119,280
133,071
143,718
Kelapa
127,869
151,697
79,469
81,597
91,389
Kontan
35,242
72,234
36,840
41,169
41,991
Jumlah
13,829,908
14,454,087
17,063,450
17,062,242
18,942,187

NILAI PENGELUARAN BAGI PERTANIAN UTAMA, 2008-2012 NEGERI JOHOR

Jenis
Nilai (RM)
2008
2009
2010
2011
2012
Kelapa Sawit
4,237,769,900
4,393,839,800
7,587,151,250
7,593,459,500
8,732,478,425
Getah
1,578,426,860
1,641,230,000
1,440,268,200
1,776,750,000
1,794,517,500
Koko
496,000
4,850,000
6,425,000
6,372,800
6,755,168
Kopi
32,701,3335
35,358,000
15,576,000
13,291,320
13,822,973
Nanas Kaleng
17,997,451
17,496,000
42,244,500
34,356,504
36,417,894
Nanas Segar
60,223,380
71,820,000
155,293,420
115,263,856
132,552,434
Buahan
623,405,592
653,760,792
504,320,000
531,735,640
707,811,084
Sayuran
233,337,150
306,613,620
119,280,000
325,846,740
374,744,451
Kelapa
127,869,000
151,697,250
95,362,800
97,916,640
109,666,637
Kontan
35,242,530
72,234,590
29,472,000
46,779,590
47,715,182
Jumlah
6,947,469,198
7,348,900,052
9,995,393,170
10,541,790,590
11,956,482,748


No comments:

Post a Comment