Monday, 19 August 2013

Soalan-soalan Bagi Mesyuarat Kedua Penggal Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor Yang Ketiga Belas

Soalan-Soalan yang dibangkitkan oleh Y.B. Ee Chin Li, Ahli Dewan Negeri Johor Kawasan Tangkak, Dewan Negeri Johor pada Mesyuarat Kedua bagi Penggal Persidangan Pertama Dewan Negeri Johor yang ke-13


Bil.
Soalan
Jabatan
Portfolio
1.
Senaraikan Ahli Majlis, Ketua Kampung, Penghulu, Ketua Masyarakat dan Ahli JKKK di semua Daerah yang telah meletak jawatan dari 1hb Jan 2013 hingga 30hb Jun 2013.
(Jawab Mulut)

SUK Negeri
Menteri Besar
Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan dan Perancangan

Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

2.
Senaraikan kadar kes denggi yang telah berlaku mengikut setiap Daerah dari tahun 2000 hingga sekarang.
Jabatan Kesihatan
Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Alam Sekitar
3.
Berapakah keluasan hutan yang telah dikurniakan sebagai tujuan pembalakan, dimanakah lokasi tapak-tapak tersebut, berapakah hasil yang telah dikutip dari konsesi dan keluasan untuk tanam semula, sila nyatakan mengikut tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2013.
(Jawab Mulut)
Jabatan Perhutanan
Menteri Besar

Pengerusi Jawantankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
4.
Berapakah keluasannya Kawasan Perindustrian Tangkak dan berapa kilang yang sedang beroperasi setakat ini, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk menarik Pelabur.
(Jawab Mulut)

UPEN

MIDA
Menteri Besar

Pengerusi Jawantankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
5.
Apakah Langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk mempromosikan Bandar Tekstil Tangkak, sila senaraikan aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan dan kosnya.
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Johor,

Majlis Daerah Tangkak
Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan Dan Kepenggunaan
6.
Berapakah jumlah pendapatan dan perbelanjaan bagi semua PBT dari tahun 2000 hingga tahun 2013, sila senaraikan dengan terperinci mengikut jabatan dan unit.
SUK,

Kerajaan Tempatan
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan kerajaan Tempatan

7.
Berapakah jumlah Lesen Pusat Hiburan Keluarga yang masih aktif dan jumlah permohonan baru yang telah dilulus serta jumlah ditolak sejak tahun 2000 hingga tahun 2012 sila nyatakan menurut setiap Daerah di Negeri Johor.
(Jawab Mulut)
SUK Negeri
MenteriBesar

Pengerusi Jawantankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
8.
Berapakah bilangan "Homestay" yang berdaftar dalam Daerah Ledang dan apakah rancangan untuk menarik pelancong ke Taman Negara Gunung Ledang.
Majlis Tindakan Pelancongan Negeri Johor
Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan Dan Kepenggunaan
9.
Berapakah dan dimanakah camera penguatkuasaan otomatik AES akan dipasang.
(Jawab Mulut)
SPAD
Menteri Besar

Pengerusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pentadbiran, Kewangan Dan Perancangan
10.
Sila senaraikan bilangan pekerja-pekerja asing yang berpermit serta jangkaran bilangan pekerja-pekerja asing tanpa permit di Negeri Johor mengikut Daerah.
Jabatan Tenaga Manusia
Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Dan Sumber Manusia
11.
Bagaimana perkembangan cadangan untuk membina satu pasar awam di Taman Tangkak Jaya, Tangkak. Sila nyatakan kelayakan sesebuah komuniti untuk mendapat pasar awam.
(Jawab Mulut)
Majlis Daerah Tangkak
Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

No comments:

Post a Comment