Wednesday, 25 November 2015

UCAPAN PERBAHASAN BAJET NEGERI JOHOR 2016

Selamat pagi dan salam sejahtera, Tangkak ingin mengucap jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Speaker kerana diberi peluang untuk berbahas berkenaan Bajet Negeri Johor tahun 2016.

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

Terlebih dahulu Tangkak juga ingin mengucap tahniah kepada bangsa Johor kerana negeri kita telah sekali lagi mencatatkan nilai pelaburan tertinggi di peringkat nasional iaitu sebanyak RM30 bilion  sehingga September 2015.

Pengorbanan dan segala kerja keras anak-anak bangsa Johor telah membantu negeri kita semakin membangun dan berjaya, antara hasilnya adalah negeri kita dapat memperolehi sebanyak RM1.55 juta lebihan dalam bajet 2016 yang telah dibentang oleh YAB Menteri Besar.

Oleh itu, Tangkak amat bersetuju bahawa Kerajaan Negeri Johor  berusaha dalam mengutamakan kesejahteraan anak-anak bangsa Johor dalam tahun yang akan datang ini.

PERUMAHAN

Rumah mampu milik Johor adalah salah satu program perumahan yang berkesan dalam menyelesaikan masalah kesukaran anak-anak bangsa Johor untuk memiliki kediaman.

Tangkak juga mengalu-alukan pengumuman YAB Menteri Besar dalam dewan yang mulia ini pada minggu lalu tentang penambahan jumlah pembinaan rumah di Negeri Johor.

Tetapi, Tangkak juga dapati rumah-rumah yang akan dibina itu cuma terlibat di kawasan Johor Selatan, takkan Kerajaan negeri tidak sedar bahawa terdapat permintaan perumahan mampu milik di kawasan Johor Tengah dan Johor Utara. Tangkak berharap Kerajaan negeri boleh bertindak dengan lebih adil kepada semua kawasan semasa merancangkan projek pembinaan perumahan di negeri Johor.

Berkenaan dengan Skim Pembiayaan Rumah Mampu Milik Johor yang akan diusahakan secara bersama antara Kerajaan Negeri dengan Ambank untuk menyediakan dana berjumlah RM300 juta sebagai pinjaman perumahan, Tangkak ingin meningatkan Kerajaan Negeri Johor, menurut suatu kajian yang dijalankan bertajuk Index Nisbah Perbandingan Tanggungan Pembeli Rumah yang diumumkan pada Disember 2014, negeri Johor telah dikategorikan pada tahap "Sangat Sukar" menurut purata pendapatan keluarga RM3650 sebulan, index perbandingan tanggungan pembeli rumah di Johor adalah sebanyak 4.2 kali.

Golongan yang berpendapatan rendah dan cuma boleh memiliki rumah mampu milik, skim pembiayaan ini tidak membawa manfaat kepada mereka, kerana kebanyakan bank tidak akan meluluskan pinjaman mereka disebabkan pendapatan mereka. Kerajaan negeri perlu mencari jalan keluar untuk membantu golongan ini supaya mereka boleh memiliki kediaman.

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

Di kawasan perkampungan luar bandar, terdapat banyak rumah yang uzur dimiliki keluarga miskin memerlukan bantuan kerjaan untuk membaiki, walaupun kerajaan telah menyediakan program pembaikan rumah, tetapi, mereka terpaksa menunggu masa yang panjang untuk dapatkan kelulusan bantuan, Tangkak bercadang kerajaan menubuhkan satu jawatankuasa kerja bagi mengenalpasti keadaan rumah pemohon dan memberikan bantuan mengikut keadaan kerosakan rumah tersebut, keutamaan perlu diberikan kepada rumah-rumah yang dalam keadaan bahaya.

AIR

Kementerian Sumber Asli dan Alam sekitar telah memperuntukkan lebih RM1 bilion untuk melaksanakan tiga fasa pembinaan projek Rancangan Tebatan Banjir Lembangan Sungai Muar bagi mengatasi masalah banjir di daerah Muar dan Ledang pada awal tahun 2013.

Apakah keadaan projek setakat sekarang dan adakah projek ini bercadang untuk meluruskan sungai Muar di kawasan Kampung Belembang Ledang?

Jika sungai Muar di kawasan Kampung Belembang Ledang diluruskan untuk mengatasi masalah banjir, Tangkak berasa risau pada musim kemarau, sejarah bekalan air masin disalur kepada pengguna di daerah Ledang dan Muar akan berulang.

Pada musim kemarau bulan Mac 2014, aliran air laut telah mengalir ke hulu sungai Muar dan mengakibatkan loji air Panchor menyerap air masin, menurut makluman SAJ, hasil pemeriksaan air pada masa itu menunjukkan paras sodium klorida yang lebih tinggi berbanding keadaan biasa.

Jadi, Tangkak meminta pihak Kerajaan dan SAJ perlu mengaji dengan teliti sekiranya projek tersebut perlukan meluruskan sungai Muar.

PAPAN IKLAN

Beberapa pihak berkuasa tempatan di negeri Johor telah mengeluarkan notis menghendaki peniaga menurunkan papan iklan yang menutupi tingkap di premis bangunan perniagaan mereka sejak bulan Julai.

Mereka diberikan tempoh 3 bulan supaya menurunkan iklan tersebut dan kalau gagal mematuhi notis tersebut dalam tempoh yang dinyatakan, mereka boleh dikenakan denda RM2 ribu atau penjara tidak lebih satu tahun atau kedua-duanya sekali dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM200.00 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu berterusan selepas disabitkan.

Tindakan PBT ini adalah sangat tidak adil kepada peniaga-peniaga yang telah mengikut prosidur permohonan lesen papan iklan dan membayar lesen papan iklan besar dengan kadar yang lebih tinggi.

Bagi papan iklan yang menutupi tingkap di premis bangunan, papan iklan tersebut adalah diperbuat daripada PVC yang mudah dikoyakkan dan telah dianjakkan 2 kaki daripada dinding untuk memberi ruang penyelamat semasa dipasang.

Jadi, papan iklan tersebut tidak akan menghalang kerja-kerja penyelamat sekiranya berlaku kemalangan seperti kebakaran.

Tangkak rasa amat kecewa terhadap pihak berkuasa tempatan yang mengeluarkan notis menurunkan papan iklan tanpa menjalankan siasatan yang lebih lanjut sebelum tindakan diambil.

Sepertimana yang Tangkak pernah cadang di dewan yang mulia ini, pihak berkuasa tempatan dan kerajaan negeri Johor perlu mengariskan satu panduan dan peraturan yang sempurna bagi syarat lesen serta iklan dahulu.

Kemudian, satu siasatan yang lebih teliti perlu dijalankan untuk memastikan sama ada papan iklan yang sedia ada di premis bangunan akan menghalang kerja-kerja penyelamat.

Panduan dan peraturan papan iklan baru itu hanya digunapakai untuk permohonan pemasangan baru.

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

Langkah ini dipercayai dapat mengelakkan peniaga dibeban oleh kos membuat papan iklan baru.

PBT

Pihak berkuasa tempatan adalah sistem kerajaan yang paling mendekati rakyat, kerana pihak berkuasa tempatan diberi kuasa untuk perancang tempatan, mengeluarkan lesen, mengenakan cukai-cukai tertentu, membina bangunan, perumahan dan unit-unit perdagangan, kuasa untuk menjalankan fungsi merancang dan menguruskan kawasan bandar, mengurus dan mengawal lalulintas, sistem pengangkutan awam bandaran, dan kuasa untuk merancang dan menyediakan kemudahan-kemudahan awam.

Oleh itu, sikap perkhidmatan dan sistem penyampaian warga pihak berkuasa tempatan akan membawa kesan langsung kepada penduduk-penduduk yang berada di dalam kawasan pentadbiran mereka.

Terdapat ramai penduduk berpengalaman tidak memuaskan dengan sikap perkhidmatan pihak berkuasa tempatan terutama semasa mereka memerlukan bantuan pihak berkuasa tempatan untuk menyelesai masalah-masalah tempatan yang mereka hadapi.

Sebagai contoh, apabila penduduk membuat aduan tentang kemudahan awam yang telah lama rosak, kadang-kadang mereka akan mendapat jawapan "dah lama ke? Kami tak pernah terima aduan sebelum ini"

Ataupun pihak berkuasa tempatan perlu ambil masa selama bulan-bulan cuma untuk menampal lobang jalan.

Sikap-sikap perkhidmatan pihak berkuasa tempatan sebegini telah mengecewakan penduduk dan telah memburukkan imej kerajaan tempatan.

Tangkak ingin menyeru pihak berkuasa tempatan supaya memantau keadaan kemudahan-kemudahan awam dalam kawasan mereka dengan lebih kerap supaya dapat mengambil tindakan yang lebih laju sekiranya mendapati berlaku kerosakkan.

Juga berharap pihak berkuasa tempatan boleh memaklum balas aduan yang diterima dengan lebih cekap dan profesional.

Tangkak juga ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pihak berkuasa tempatan yang telah menyediakan saluran aduan seperti Whatsapp, Twitter dan Facebook, ia telah memudahkan penduduk untuk membuat aduan.

KEBAJIKAN

Kepada mereka yang kurang bernasib, seperti golongan OKU, keluarga miskin tegar, mereka terpaksa untuk bergantung kepada bantuan kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat setiap bulan.

Tangkak telah banyak menerima aduan daripada penerima bantuan JKM bahawa wang tersebut diagih secara tidak tentu masa setiap bulan.

Contohnya, pada bulan Januari, beliau terima bantuan kewangan pada 7hb, bulan Februari terima pada 15hb, bulan Mac dimasukkan pada hujung bulan, bulan April gantung kuali sebab bantuan kewangan diterima pada bulan Mei.

Keadaan ini telah menyusahkan penerima JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat diminta memberi penjelasan atas masalah ini dan apakah sebabnya berlaku kelewatan agihan kewangan dan permohonan bantuan diproses dengan perlahan.

Pejabat JKM daerah Ledang telah dipindah ke premis baru sebelum ini, malangnya, 3 bulan sudah berlalu, kerja pengubahsuaian ruang pejabat masih belum selesai, perkhidmatan telefon pejabat juga belum dipasang oleh Telekom, pekerja-pekerja JKM Ledang menghadapi kesukaran semasa menjalankan tugas.

Kepada Jabatan Kesihatan pula, Tangkak juga menerima pemberitahuan bahawa kemudahan ultrabunyi di Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Grisek Ledang telah rosak dan tidak dibaiki sehingga sekarang.

 Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

ISU KAWASAN

Pembinaan Pusat Pentadbiran Daerah Ledang yang baharu di kawasan Tangkak telah diumumkan sejak tahun 2012, dalam ucapan bajet 2016 YAB Menteri Besar minggu lalu, sekali lagi disentuh, Tangkak ingin tahu bilakah kerja-kerja pembinaan akan dijalankan dan berapa jangka masa diperlukan untuk kerja-kerja pembinaan.

Tangkak juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta kerajaan supaya melengkapkan pejabat-pejabat dan agensi-agensi kerajaan di daerah Ledang seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengakutan Jalanraya, Jabatan Immigresen, Pejabat Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Pejabat Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan sebagainya.

Sejak Ledang diangkat sebagai sebuah daerah pada 8 Jun 2008, kerajaan gagal untuk menyediakan pejabat dan agensi kerajaan yang lengkap kepada penduduk disitu. Penduduk terpaksa membuat urusan di Daerah Muar dan Daerah Jasin Melaka.

Pusat Pameran Antarabangsa yang akan dibina di Ledang juga telah lama dinanti-nantikan oleh penduduk dan usahawan di Daerah Muar dan Ledang.

Apakah pendekatan yang akan diambil oleh Kerajaan untuk menghadapi masalah jarak antara kawasan perindustrian pembuatan perabot di Muar dan Pusat Pameran ini?

Memandangkan kerajaan berhasrat untuk membangunkan Segamat sebagai Daerah Industri Asas Tani, daerah Ledang juga sebuah daerah yang banyak mengeluarkan hasil tanaman sayur dan buah-buahan, adakah kerajaan sedia memperuntukkan sebahagian pusat pameran ini untuk mempamerkan produk-produk pertanian dari kedua-dua daerah ini.

Tangkak mencadang kerajaan membangunkan industri pengolahan buah-buahan, industri-industri pengolahan boleh ditempatkan di kawasan perindustrian Tangkak yang sedia ada dan Tangkak percayai kalau cadangan ini dirancang dengan baik, harga hasil tanaman pekebun akan lebih stabil dan bukan saja mereka akan mendapat keuntungan, kerajaan juga boleh memperolehi manfaat.

Dengan lokasi Tangkak yang strategik, bandar yang terletak di utara Johor ini adalah pintu masuk pertama bagi pelancong-pelancong yang memasuki negeri Johor melalui lebuhraya utara-selatan. Oleh itu, Tangkak ingin mencadang kepada Kerajaan supaya menyediakan sebuah ruang memperkenalkan negeri Johor di Bandar Tangkak.

Selepas itu, pelancong-pelancong yang melancong ke negeri Johor boleh singgah di bandar Tangkak untuk lebih kenal negeri Johor. Bagi pelancong-pelancong yang meninggalkan Johor, mereka boleh juga berhenti di pusat pameran produk-produk pertanian yang Tangkak cadang tadi untuk membeli buah tangan.

Cadangan ini juga selaras dengan pelan pertumbuhan strategik ekonomi Johor yang telah diumumkan oleh YAB MB minggu lalu supaya daerah Ledang dibangunkan dengan industri pelancongan.

Yang Berhormat Tan Sri Speaker,

Tidak kira Dewan Negera, Dewan Rakyat, Dewan Undangan Negeri, Dewan-dewan Bandaraya sampai ke Majlis-majlis Daerah, persidangan atau mesyuarat yang di jalankan dalam dewan tersebut adalah untuk membincang dan menentukan isu-isu yang berkaitan dengan rakyat.

Jadi, sebagai satu pentadbir yang telus dan integriti, kerajaan sepatutnya perlu menyediakan segala kemudahan untuk rakyat mengikuti persidangan dan mesyuarat yang sedang dijalankan.

Tangkak juga ingin memuji kerajaan negeri Johor kerana telah berjaya membuat siaran langsung melalui stesen radio dan laman web buat kali pertama pada hari pembentangan bajet tahun 2016 pada minggu lalu.

Tangkak harap siaran langsung ini bukan saja dijalankan pada hari pembentangan bajet, tetapi harus disiarkan  sepanjang tempoh persidangan kerana anak bangsa Johor berhak untuk mengetahui segala keadaan dalam dewan dengan segera semasa persidangan dijalankan.

Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah membuat pengumuman pada awal bulan November bahawa majlis mesyuarat PBT di seluruh Malaysia akan disiarkan melalui laman web mulai hujung tahun ini.

Majlis Bandaraya Johor Bahru adalah salah satu PBT yang akan membuat siaran langsung pada tahap pertama. Tangkak dengan ini menyeru kerajaan membuat siaran langsung persidangan dewan ini dengan segera, jangan nanti kalah pada PBT pula.

Selain daripada kemudahan siaran langsung persidangan, Tangkak juga sekali lagi meminta dewan yang mulia ini untuk menyediakan kesemua dokumen-dokumen urusan dewan berdigital, tujuannya bukan saja dapat memudahkan kerja-kerja ahli-ahli YB, tetapi juga boleh mempamerkan dokumen-dokumen seperti verbatim dalam laman web yang boleh lebih senang dirujuk oleh rakyat jelata.

Sekian, terima kasih.

Tuesday, 8 April 2014

SURAT NOTIS BR1M

Pejabat saya menerima banyak pertanyaan tentang surat notis dari Kementerian Kewangan Malaysia yang bertarikh 21hb April 2014 tentang permohonan BR1M tidak lulus sejak hari Ahad lalu.

Sebanyak 34 alasan tidak lulus dihadapi oleh penerima surat tersebut dan antaranya kebanyakan ialah kerana maklumat pemohon perlu pengesahan. Pemohon yang terima surat notis itu diminta membuat rayuan di cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia yang berdekatan secepat mungkin.

Menurut informasi yang saya dapat dari LHDN cawangan Muar, kebanyakan pasangan pemohon yang berasal dari luar negara akan terima surat notis untuk menghantar salinan kad pengenalan pemohon, salinan paspot atau permaustin tetap pasangan dan salinan sijil perkahwinan  mereka ke LHDN yang berdekatan.

Pegawai LHDN bertambah, sesetengah pemohon yang masih belum terima BR1M atau surat-surat dari pihak Kementerian Kewangan boleh menghubungi LHDN di talian 1800-8802716, LHDN cawangan Muar 06-9563100 atau pergi ke kaunter yang tersedia di Pejabat LHDN yang berdekatan.

Jika perlukan bantuan, boleh menghubungi saya di 012-6831477.

Y.B. Encik Ee Chin Li
Ahli Dewan Negeri
Johor Darul Takzim

Kawasan Tangkak

援助金通知信

本人办公室自本星期日开始接获众多援助金申请者的查询,指收到财政部志期2014321日发出的信函,说明援助金申请不被批准。

财政部在信函中列出申请被拒的原因,共有34项,大部分都是由于资料不足,申请者受促在近期内补交所缺资料予临近的所得税局,以向当局作出上诉。

据本人向麻坡所得税局官员了解,大部分与外国配偶结婚者皆受到通知信,要求申请者呈交本身的身份证副本、配偶的护照或永久居留证副本以及结婚证书副本。

该官员也透露,部分还未收到通知信的申请者可致电财政部热线:1800-88-2716、麻坡所得税局:06-9563100或亲临附近的所得税局办公室查询。

如果民众需要协助,也可联络本人或东甲社区中心。

黄俊历启


[这是东甲区州议员黄俊历于201448号星期二在东甲发布的新闻稿]

Sunday, 23 February 2014

[星洲日报] 20140218 黃俊歷:指林吉祥攪局‧哈敏批評前應做功課

(柔佛‧東甲17日訊)民主行動黨東甲區州議員黃俊歷今日發表文告,針對禮讓巫統區部主席哈敏批評林吉祥是外來的反對黨領袖並到禮讓縣攪局而導致各族關係受到破壞的言論,表示遺憾,他也請哈敏在批評前做足功課。
他認為,選舉原本就是公平,公正及民主的程序,政黨領袖四處為候選人站台原本就是競選策略,何來“攪局”之說,況且林吉祥原本就來自柔佛州峇株巴轄,林氏到柔佛州上陣也只能說是回柔佛州競選,為何會稱他為外來人士?
“此外,無論來自全馬13個州屬的國人,都是合法的公民,所以我要求哈敏解釋,為何身為馬來西亞公民的林吉祥會被稱為外來者?”
他說,若外州黨領袖到其他選區助選就是“攪局”,他挑戰哈敏,要求所有來自柔佛州國陣的領袖及部長級人馬,包括柔佛州巴莪國會選區的副首相丹斯里慕尤丁,撒手不管加影州選區補選,要那些領袖別去加影“攪局”!
他表示,若東甲因為被行動黨拿下而被減少撥款,身為副部長的哈敏要為東甲爭取撥款也面對困難,是否意味着這名禮讓國會議員兼副部長當地不稱職,在內閣也受到打壓?(星洲日報‧大柔佛)

Saturday, 22 February 2014

[南洋商报] 东甲茧云宫神诞吸引逾千人 春岁游神走过118年

(东甲12日讯)东甲百年历史古庙春岁游神,进入118年,吸引逾千善信和民众参与及围观,虽然少了穿针活动,但热闹不减当年。
东甲茧云宫今年庆祝镜主公金阙大夫118岁诞辰,传承百年历史文化,看似一样,实则年年创新猷。
据老一辈传说,日战时一枚炸弹在投下医院路,被威灵显赫的金阙大夫接住没有爆炸,而挽救无数生命,为了庆祝而举行游神。
今日清晨5时锣鼓喧天,顶着飕飕寒风,东甲州议员黄俊历走马上任以来,第一次全程参与古庙游神,与理事、炉主一起上木阁赤山凿石取圣火,并与游神队伍游走,全程约5公里。
首度出现“神将体”
黄俊历表示,从热闹程度看到东甲人对庙会的重视,希望大家共同来保护这间已经有118年历史的古庙和习俗文化,从庙会活动中了解更多中华文化。
理事会今年新噱头是向新山洪扬体育会请到黑白脸“神将体”尉迟恭和秦叔宝(俗称门神)来祝寿。黑脸尉迟恭一脸煞气,白脸秦叔宝则一脸慈祥,由于两尊“神将体”首次踏足东甲,成为全场最受欢迎的人物。
茧云宫如昔出动3顶神轿、2辆花车,还有福禄寿三仙贺寿、峇株巴辖高跷八仙队、东甲金山体育会醒狮和舞龙队一起参与。
“摇轿”越猛越旺
庙会最后的压轴戏“摇轿”,据说参与摇轿的人,如果把轿子越摇越快,越猛,摇轿者就会“旺”、“发”一整年。
庙会到中午12时结束,路程中也接受沿户善信设神案拜祭祈福。
推崇正信不迷信———茧云宫理事会主席●陈前锦
今请来神将体,是新鲜和新奇的,虽然没有穿针活动,却保留八仙高跷队、金山体育会舞龙和舞狮队,热闹也不减往年,活动节目也年年创新。
上石山凿取圣火也是目前全马唯一保留这项古老活动的神庙,我们不鼓吹迷信,但推崇正信的宗教信仰,期盼通过宗教,让新生代能有正确的道德价值观,并应用在生活上。
珍惜各地方庙会——善信●丘钰发
要把茧云宫庙会拿来和柔州古庙相提并论不太妥当,因为区域、理事观念等各种因素的不同,所以可以用各自热闹来形容。
茧云宫毕竟是东甲历史最悠久的神庙,地方民众更应该珍惜和支持庙会活动,让这个代表华族文化习俗的庙会得以渊远流长。
没穿针有新内容——善信●王文祖
茧云宫庙会我是从小看到大,过去数年都一直在协助刺扎穿针,今天突然取消,感觉好像失落了什么东西。
没有穿针活动,如果能以其他项目及再增加一些新的节目元素,相信会给人不一样的感觉,热闹更不必说了。

Monday, 25 November 2013

JAWAPAN BAGI SOALAN 11 LISAN MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Apakah Perkembangan Terkini Bagi Cadangan Membina Sebuah Pusat Pameran Gergasi Di Tangkak Yang Diumumkan Oleh Kerajaan Negeri Johor Pada Tahun 2013?

JAWAPAN

Y.B. DATUK TEE SIEW KIONG
PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, PERDAGANGAN DAN KEPENGGUNAAN

LFC adalah projek usahasama di antara Kerajaan Negeri dengan Kerajaan Persekutuan melalui kementerian perusahaan perladdangan dan komoditi, mengambil kira akan keperluan mendesak industri perabot Negeri Johor terhadap sebuah pusat pameran perabot tetap sepanjang tahun.

Pembangunan LFC ini dirancang berlandaskan keperluan semasa dan jangka panjang industri perabot yang dijangka akan memberikan impak yang positif.


Perkembangan terkini, rekabentuk bangunan telahpun disiapkan oleh pihak Cahaya Jauhar Sdn. Bhd. (CJSB) dan pihak CJSB sedang dalam proses mengemaskinikan struktur perlaksanaan projek untuk mendapatkan kelulusan Unit Perancang Ekonomi Negeri Johor (UPEN).

JAWAPAN BAGI SOALAN 10 LISAN MESYUARAT KETIGA (BAJET 2014) PENGGAL PERTAMA TAHUN 2013

SOALAN

Apakah Langkah-Langkah Yang Akan Diambil Untuk Menyelesaikan Masalah Kesesakan Jalan Raya Di Tangkak Terutama Pada Hujung Minggu Dan Hari Cuti Di Jalan Payamas Dan Jalan Muar?

JAWAPAN

Y.B. DATUK ABD. LATIFF BIN BANDI
PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN


Pihak Majlis Daerah Tangkak (MDT) hanya memberi bantuan kepada Bahagian Trafik (PDRM) untuk mengawal lalulintas.